Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-015

02 Ocak 2018

ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEMLER HAKKINDA DEĞİŞİKLİK

(16 Seri No.lu KDV Tebliği / RG:31.12.2017-30287 )

KDV Kanunu’nun 23. Maddesinin kapsamına giren ( özel matrah şekline tabi olan ) mal ve hizmet türlerinde KDV, bu mal veya hizmetin nihai satış fiyatına göre, üretici, hizmet sunucu, ithalatçı veya toptancı tarafından peşinen hesaplanıp beyan edilmekte, daha sonraki aşamalarda KDV hesaplanması ve indirimi yapılmamaktadır.

16 no.lu KDV Tebliği’nin 2. maddesi ile özel matrah şekline tabi hizmetlerden biri olan ön ödemeli mobil elektronik haberleşme konulu işlemlerin kapsamı genişletilmiştir.

Hangi mal ve hizmetlerin özel matrah şekillerine tabi olduğunu açıklayan KDV Genel Uygulama Tebliği’nin

III/A-4 no.lu bölümünün 4.6. numaralı kısmının 16 no.lu Tebliğle değişik yeni halini içeren son şekli aşağıda sunulmuştur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.