Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-014

02 Ocak 2018

(FATİH) PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

(16 Seri No.lu KDV Tebliği) (RG 31.12.2017 - 30287)

2017/94 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7061 sayılı Torba Kanun’un 44. maddesi ile KDV Kanunu’na Geçici 38. madde ( yeni bir istisna hükmü ) eklenmiştir.

Geçici 38. maddenin uygulama esasları 16 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin 1. maddesinde açıklanmıştır.

Bu istisna kapsamında, fatura düzenleyen satıcılar, yüklendikleri KDV’leri indirebilirler.

İndirimle gideremedikleri KDV’yi, ihracat istisnasına ilişkin usuller çerçevesinde  isterlerse iade alabilirler.

Bu ve benzeri şekilde özel KDV istisnaları konulmasını çok hatalı buluyoruz.

İstisna kapsamında işlem yapacak olanlara istisna belgesi verilecek ve bu kapsamda teslim edilebilecek mallar ve sunulabilecek hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanacak listelerle belirlenecektir. İstisna belgesi formatı ve liste formatı Tebliğin ekinde olup, aşağıdaki istisnayı açıklayan bölümün devamında yer almaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.