Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-013

02 Ocak 2018

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN SINIR 2018 YILI İÇİN 11.400 TL. OLARAK UYGULANACAKTIR (16 Seri No.lu KDV Tebliği) (RG.31.12.2017 - 30287)

Bilindiği gibi indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmişti.

2017/9759 Sayılı BKK’nın 6’ncı maddesi ile bu limit 2017 yılı için 10.000 TL. olarak belirlenmiş ve 2016 yılı için de uygulanacağı hükmü bağlanmıştı. (2016 yılı limiti 20.600 TL. yerine 10.000 TL. olarak uygulanmıştı.)

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. (Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir)

16 no.lu KDV Tebliği’nin 3. maddesi ile söz konusu limit 2018 yılı için 11.400 TL. olarak uygulanacağı duyurulmuştur.

Buna göre 2018 yılı için yıllık KDV iadesi alınabilmesi, Aralık 2018 sonu itibariyle devir KDV nin 11.400 TL. nın üzerinde olması halinde mümkündür. Hesaplanan iade tutarından 11.400 TL. indirilecek ve kalan kısım iadeye konu olabilecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.