Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-011

02 Ocak 2018

2018 YILINDA SATIN ALINACAK CEP TELEFONU SİM KARTLARINDA TAHAKKUK EDECEK MAKTU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 53,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞ, ÖN ÖDEMELİ HATLARA YÜKLEMELER İÇİN YAPILAN SATIŞLARDA ÖİV MATRAHINA VE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA UYGULANACAK ÖİV İSTİSNASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

(16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Kısaca Tebliğ olarak da belirtilecektir), yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde 2018 Yılı İçin Alınması Gereken Maktu ÖİV Tutarı

    6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı ve bu tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.