Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-005

02 Ocak 2018

01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN MUVAZZAF VE FAHRİ KONSOLOSLUKLARIMIZIN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN ALINACAK HARÇLARA İLİŞKİN 81 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( RG: 30.12.2017 – 30286 ) ile, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve ilan edilmiştir.

Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.