Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-003

02 Ocak 2018

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

(302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)                                                                 

  1. GİRİŞ:

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mük. 80, 82, 86, 89/15 ve mük. 103’üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

    Bilindiği gibi 484 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2017 yılına ait yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak ilan edilmiştir. Maliye Bakanlığı 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği (Resmi Gazete 29.12.2017 – Mükerrer 30285) ile 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak had ve miktarları, bir önceki yıl için geçerli olan tutarları yeniden değerleme oranında arttırmak suretiyle belirlemiş bulunmaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.