Sirkülerler:

Vergi 2018-002

02 Ocak 2018

2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Maliye Bakanlığı, 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
(R.G. 29.12.2017 – Mükerrer 30285) ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 103. maddesinde yer alan ve gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarlarını, 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) arttırmak suretiyle belirlemiştir.

Bu suretle belirlenen ve 2018 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak olan gelir vergisi tarifesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

 1. Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi:

   

  14.800 TL’ye kadar                                               %15

  34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası         %20

  120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası       %27      

  120.000 TL’den fazlasının, 120.000 TL’si için

  29.280 TL, fazlası                                                      %35

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.