Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2018-001

02 Ocak 2018

2018 YILINDA UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNAYEMEK ÜCRETİNE İLİŞKİN YENİ HAD

(KDV DAHİL 17,28 TL)

193 sayılı GVK’nun, 23/8 nci maddesinde yer alan maktu had, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan maktu haddin % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen haddi yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2018 yılı için kullanmamıştır. Bu nedenle vergiden müstesna yemek haddi yeniden değerleme oranında artmıştır. Maliye Bakanlığı, 302 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2018 takvim yılında uygulanacak haddini 16,00 TL olarak ilan etmiştir.

Söz konusu 16,00 TL’lik had, yemeğin KDV hariç tutarıdır. Bu nedenle söz konusu had 1.1.2018 tarihinden itibaren KDV dahil (16,00  x 1,08=) 17,28 TL olarak uygulanacaktır. 2017 yılında bu tutar KDV dahil 15,12 TL idi.

Personele, işyerinde ya da dışarıda yemek yedirme şeklinde sağlanan menfaatlerin, vergisel durumuna ilişkin detaylı bilgiler, 2002/17 no.lu Sirkülerimizde mevcuttur.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.