Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-107

27 Aralık 2017

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASIYLA İLGİLİ 301 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ

2017/34 ve 2017/35 sayılı Sirkülerlerimizde açıklandığı üzere, 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 08.03.2017 – 30001) ile vergi kanunlarımızda bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, 6824 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121’inci maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle birlikte, vergiye uyumlu mükelleflere yıllık gelir veya kurumlar vergi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergide % 5 indirim sağlanmıştır.

Vergi indirimi uygulaması, 1.1.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak, geçici vergi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilere, indirim uygulanmaz.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.