Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-106

27 Aralık 2017

2018 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ BİRİM METREKARE DEĞERLERİNE İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi,  7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü maddede,  takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlasının esas alınacağı; takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Bakanlar Kurulunca özel belirleme yapılmadığı takdirde yeniden değerleme oranının yarısı şeklinde uygulanan genel artırımın bu şekilde belirlenen değerler üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.