Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-105

25 Aralık 2017

7061 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI TAHSİLAT KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO:9)

2017/87 Sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ “Seri: A Sıra No: 9” (izleyen bölümlerde kısaca “Tebliğ” olarak belirtilecektir) ile, anılan değişikliklere yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere özetle aşağıda yer verilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.