Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-103

25 Aralık 2017

VERGİ USUL KANUNUNDA 7061 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA 485 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligatla ilgili 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Söz konusu maddelerde yapılan bu düzenlemeler 2017/88 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı’nın 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) ile bu düzenlemeler Maliye Bakanlığı tarafından açıklamalara konu edilmiştir.

Söz konusu açıklamalar 2017/88 sayılı Sirkülerimiz ile paralellik arz ettiğinden, tekrardan kaçınmak maksadıyla sadece ilgili Genel Tebliğin yayımlandığını belirtmekle yetiniyoruz.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.