Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-099

19 Aralık 2017

e-İRSALİYE, e-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE e-MÜSTAHSİL MAKBUZU HAKKINDAKİ 487 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun 227, Mükerrer 242 ve Mükerrer 257. Maddelerinden aldığı yetkiyle, sevk irsaliyesi, serbest meslek makbuzu ve müstahsil makbuzunun, elektronik ortamda düzenlenebilmesine yönelik düzenlemeler yapmış bu düzenlemeleri 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlamıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki söz konusu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, e-fatura uygulamasından farklı olarak mecburi değil ihtiyaridir.

487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği oldukça detaylı ve uzun bir tebliğ olup, aşağıdaki bölümlerde uygulama esasları hakkında özet bilgiler verilecektir:

1. BU BELGELERİN DÜZENLENEBİLECEĞİ ORTAMLAR :

Her üç belge türü için de tıpkı e-faturada olduğu gibi düzenleme ortamı olarak sunulan seçenekler şunlardır:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.