Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-097

18 Aralık 2017

SERBEST MESLEK ERBABI, İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN; DEFTER - BEYAN SİSTEMİ ARACILIĞIYLA KAYITLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI, VERGİ BEYANNAMESİ, BİLDİRİM VE DİLEKÇELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEBİLMESİ ZORUNLULUĞU VE ELEKTRONİK ORTAMDA BELGE DÜZENLENME İMKANI GETİRİLMİŞTİR

(486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile:

  • Serbest meslek erbabının,
  • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin,
  • Basit usule tabi olan mükelleflerin,

Defter - Beyan Sistemi (Sistem) aracılığı ile;

  • Kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,
  • Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,
  • Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi,
  • Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi,

uygulaması getirilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.