Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-096

15 Aralık 2017

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİNDE

%15 ORANINDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINA

İLİŞKİN 300 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

2017/90 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun” yahut “7061 Sayılı Kanun”)un 14’üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 74/3’üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda:

  • Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde “götürü gider usulü”nü tercih eden gelir vergisi mükelleflerinin; kira hasılatlarının %15'ini götürü gider olarak dikkate alabilecekleri,
  • Anılan düzenlemenin 1.1.2017 tarihinden itibare nelde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına da uygulanmak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 2017 yılına ait gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde götürü gider uygulamasını tercih eden mükellefler, götürü gider oranını % 15 olarak dikkate alacaktır.

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde anılan uygulamaya ilişkin açıklama ve örneklere yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.