Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-092

06 Aralık 2017

İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 299 NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ

06.12.2017 tarih ve 2017/90 sayılı Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ilerleyen kısımlarda “7061 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır) ile Gelir Vergisi Kanununda (ilerleyen kısımlarda “GVK” olarak anılacaktır) bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, hizmet erbabının ücretleri, Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesindeki tarife nedeniyle, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL'nin altına düşerse, ücretlerinde meydana gelen azalışı ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi etmek amacıyla 7061 sayılı Kanun ile GVK’ya geçici 87’nci madde ilave edilmiştir. Anılan düzenleme 01.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Maliye Bakanlığı söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye konusunda yetkili kılınmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.