Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-090

06 Aralık 2017

7061 SAYILI KANUN (SON TORBA KANUN) İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

05.12.2017 tarih ve 2017/134 sayılı Duyurumuzda belirttiğimiz üzere, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ilerleyen kısımlarda “Torba Kanun yahut 7061 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır) 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun ile vergi kanunlarımızda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerden, Gelir Vergisi Kanunu’nu (ilerleyen kısımlarda “GVK” olarak anılacaktır) ilgilendirenler, bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN % 25 ORANINDAKİ GÖTÜRÜ GİDER, % 15’E  DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR:

GVK’nın gayrimenkul sermaye iratlarına konu indirilecek giderlerin düzenlendiği 74’üncü maddesi uyarınca, mükellefler elde ettikleri gayrimenkul sermaye iratlarını tespit ederken, gerçek gider usulünü uygulayabildikleri gibi dilerlerse götürü gider usulünü de seçebilirler. Buna göre, mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere kira hasılatlarının %25'ini götürü gider olarak dikkate alabilmektedir. Ayrıca, götürü gider usulünü kabul edenler, iki yıl geçmedikçe bu usulden vazgeçememektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.