Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-089

06 Aralık 2017

7061 SAYILI KANUN (SON TORBA KANUN) İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

05.12.2017 tarih ve 2017/134 sayılı Duyurumuzda belirttiğimiz üzere, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ilerleyen kısımlarda “Torba Kanun yahut 7061 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır) 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun ile vergi kanunlarımızda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerden, Kurumlar Vergisi Kanununu (ilerleyen kısımlarda “KVK” olarak anılacaktır) ilgilendirenler, bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  1. 2018, 2019 VE 2020 YILLARI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ ORANI % 22 OLARAK UYGULANACAKTIR:

Genel kurumlar vergisi oranı % 20’dir. Ancak, 7061 sayılı Kanun ile KVK’ya eklenen geçici 10’uncu madde uyarınca, % 20 olan kurumlar vergisi oranı, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yönünden, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında, % 22 olarak uygulanacaktır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ise 2018, 2019 ve 2020 yıllarında başlayan hesap dönemleri için % 22 oranı uygulanacaktır. % 22 oranı, 2018 yılının birinci geçici vergi döneminden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.