Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-088

06 Aralık 2017

7061 SAYILI TORBA KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak anılan 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete yayımlanmıştır.

Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılmış olan değişiklikler bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  1. TEBLİĞ HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

1.1.Yapılan Değişiklikler:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 93 üncü maddesine göre, tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilûmum vesikalar ve yazılar, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise ilân yolu ile tebliğ edilir. Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin daire veya komisyonda yapılması da mümkündür.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.