Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-087

05 Aralık 2017

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN (TORBA KANUN) 6183 SAYILI TAHSİLAT KANUNUNA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ

5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve Torba Kanun olarak anılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla ilgili düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir.

  1. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi yeniden düzenlenmek suretiyle Maliye Bakanı’na bazı kamu ödemelerin ve bazı işlemlerin yapılması için alacaklının veya işlem sahibinin Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ve buna ilişkin bazı usul esasları belirleme yetkileri verilmiştir. (Md.7/ Yürürlük 1.1.2018). Esasen bu yetki hemen hemen aynı kapsamda ve aynı maddede yer almaktaydı ama yetki Bakan’a değil Bakanlığa aitti.

    Buna göre Maliye Bakanı bu yetkileri kullanırsa;

    5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.