Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-086

05 Aralık 2017

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN (TORBA KANUN) DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU, DAMGA VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNUNA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ

5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve Torba Kanun olarak anılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’na yönelik düzenlemeleri aşağıda özetlenmiştir.

1.     Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki 54 No.lu fıkra eklenerek bu mahiyetteki kağıtların damga vergisinden istisna olması sağlanmıştır.(Md 30/Yürürlük 5.12.2017)

“Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar”

2.     Damga Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 30. Maddesiyle Bakanlar Kuruluna tanınan maktu ve nispi vergileri yeniden belirleme yetkisi genişletilerek yeniden belirlenmiştir. (Md.29/Yürürlük 5.12.2017)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.