Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-083

01 Aralık 2017

ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE FONLARININ GAYRIMENKUL YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINA TANINAN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAĞINA DAİR 13 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca gayrı menkul yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) ile bu istisnanın sadece gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve SPK düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunan gayrı menkul yatırım ortaklıkları ile bu mahiyetteki portföyleri işletmek için kurulan gayrı menkul yatırım fonları için uygulanabileceğini, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan “Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları” ile bu mahiyetteki portföyleri işletmek için kurulan “Altyapı Gayrimenkul Yatırım Fonlarının” bu istisnadan yararlanamayacağını belirtmiştir.

Buna göre, alt yapı gayrı menkul yatırım fon ve ortaklıkları, elde ettikleri kazançlar üzerinden genel esaslar çerçevesinde kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.