Sirkülerler:

Vergi 2017-082

13 Kasım 2017

2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 14,47 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR

(484 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

1. YENİDEN DEĞERLEME ORANI :

Yeniden değerleme oranı, Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilmektedir. (VUK Mükerrer Md.298/B ve C)

Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından 484 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı %14,47 olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu oran 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2017 - 31.12.2017) için de kullanılacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.