Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-081

23 Ekim 2017

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GAYRİ MADDİ HAKLARIN SATIŞI, DEVRİ VEYA KİRALANMASINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN İSTİSNADAN YARARLANABİLMESİ İÇİN BU HAKLARIN İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE TESCİLE VEYA PATENT VEYA FONKSİYONEL OLARAK PATENTE EŞDEĞER BELGELERE BAĞLANMASI MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİR

(2017/10821 Sayılı 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar)

Bilindiği gibi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.