Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-079

28 Eylül 2017

BELİRLENMİŞ ALICILARA KARŞI İFA EDİLEN YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI (2/10)’DAN (3/10)’A ÇIKARILMIŞTIR

(14 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ)

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (2.1.3.2.1.) bölümünde,  Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için 2/10 oranında katma değer vergisi tevkifatı getilmiştir.

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1) ayrımında düzenlenen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmıştır.

14 seri noı.lu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından (yani 01.10.2017 tarihinden) itibaren yürürlüğe girecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan BELİRLENMİŞ ALICILAR (KDV mükellefi olsun olmasın) aşağıdaki gibidir:

-   5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-   Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.