Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-078

28 Eylül 2017

ALTINA DAYALI OLARAK İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İLE KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA STOPAJ ORANI % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı stopaj oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, bu Kararda muhtelif Kararlarla bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

Bu defa, 27.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22.09.2017 tarih ve 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi değiştirilmek suretiyle, GVK’nun geçici 67. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan stopaj oranı,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.