Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-075

13 Eylül 2017

SIRF PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLDİĞİ GEREKÇESİYLE  MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEMESİNE VE TAKDİRE SEVK EDİLMEDİĞİNİ TEYİD EDEN VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ ÇIKARILMIŞTIR

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinde düzenlenmiş olan “Pişmanlık müessesesi” yaygın olarak kullanılan bir yoldur. Bu düzenleme gereğince, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile bildiren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemektedir:

1.   Mükellefin durumu haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.),

2.   Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.