Sirkülerler:

Vergi 2017-071

09 Ağustos 2017

KIYMETLİ TAŞLARIN BORSA İSTANBUL A.Ş.'DE İŞLEM GÖRMEK ÜZERE KABUL KREDİLİ, VADELİ AKREDİTİF VE MAL MUKABİLİ ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İTHALATINDA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANI % 0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(2017/10640  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

Bilindiği gibi, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan mal ithalatında prensip olarak % 6 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmakta olup, 8/4/2015 tarihli ve 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bazı malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır.

Bu defa, 29/7/2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10640 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında da Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir. 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesine göre kıymetli taşlar elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi ifade etmektedir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.