Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-068

28 Temmuz 2017

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ no: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/1 no.lu Tebliğ ile yatırım teşvik mevzuatımızda bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ yayımı tarihi itibari ile (26.07.2017) yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yapılan değişikliklere karşılaştırmalı olarak Sirkülerimizin ekinde yer verilmiştir. Bununla birlikte yapılan düzenlemelerden önem arz eden bir kısmının özeti aşağıdaki gibidir:

  • Eski düzenlemede yatırım teşvik kapsamında ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüzün üzerinde artması veya yüzde ellinin üzerinde azalması durumunda liste tadilatı yapılması gerekmekteydi. Yeni düzenleme ile beraber söz konusu makine ve teçhizatlar için belirtilen MİKTARIN aşılmaması kaydıyla listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

    Eski düzenlemede teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarının %50’sinin üzerinde artış veya azalış olması durumunda teşvik belgesinin revizesi için talepte bulunulabiliyordu. Yeni düzenleme ile beraber teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında herhangi bir tutarda değişiklik olması durumunda teşvik belgesinin revizesi için başvuru zorunluluğu getirilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.