Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-067

27 Temmuz 2017

HURDAYA ÇIKARILIP TRAFİK TESCİL KAYITLARI SİLİNEN

1997 VE DAHA ESKİ MODEL ARAÇLARA AİT VERGİ VE TRAFİK PARA CEZASI BORÇLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN 48 NO.LU MOTORLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

2017/74 no.lu Duyurumuza konu olan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile;

  • Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31/12/2018 tarihine kadar hurdaya çıkarıp trafik tescilinden terkin ettirenlerin bu araçlara ait 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edileceği,

    Bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.05.2017 itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtlarının silineceği,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.