Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-066

26 Temmuz 2017

İZAHA DAVET MÜESSESİNE İLİŞKİN 482 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 370. Maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle ihdas edilen “izaha davet” müessesi hakkındaki bilgilere 2016/51 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa çıkarılan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, izaha davet konusunda Maliye Bakanlığı’nca bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan Tebliğ düzenlemeleri yeterince açık olmakla beraber, aşağıda ana başlıkları itibariyle özetlenmiştir.

  1. İzaha Davet” Müessesesi Hakkında Genel Bilgi:

    Vergi Usul Kanunu’nun 370. Maddesinde düzenlenmiş olan İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.