Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-065

17 Temmuz 2017

2018 YILINA AİT EMLAK VERGİ DEĞERİNİN TESPİTİYLE İLGİLİ ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞER TAKDİRLERİNİN MÜKELLEFLERCE DAVA KONUSU EDİLEBİLMESİ

Bilindiği gibi emlak vergisi, her dört yılda bir takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri üzerinden hesaplanmakta olup, arsanın üzerinde bina varsa, ilan edilen metrekare inşaat maliyeti, arsanın takdiri değeri üzerine eklenmek suretiyle bina vergi değeri bulunmaktadır.  Bu şekilde bulunan ilk yıla ait emlak vergi değeri – devam eden sahiplikler için - izleyen 3 yıl, bir önceki yıla ait değere, yeniden değerleme oranının yarısı eklenmek suretiyle revize edilmektedir.

İçinde bulunduğumuz 2017 yılı bina arsaları, boş arsalar ve araziler için 2018 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapıldığı yıldır.

Maliye Bakanlığı 08.03.2017 tarih ve 2017/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile bu dönemde geçerli olacak esasları da açıklamış bulunmaktadır.

  1. TAKDİR SÜRECİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME :

    213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinde takdir, ilan ve kesinleşme süreci aşağıdaki şekilde hükme bağlanmıştır:

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.