Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-063

14 Temmuz 2017

KONUTLARDA KDV AÇISINDAN NET ALAN HESABININ “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” UYARINCA YAPILACAĞI KESİNLEŞMİŞTİR

Bilindiği üzere net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlar duruma göre %1, %8 veya %18 oran üzerinden KDV’ye tabi tutulabilmektedir.

Konutun net alanının 150 metrekareyi aşıp aşmadığının tespitinde hangi kriterlerin dikkate alınacağı KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.1.3. Net Alan”  başlıklı bölümünde açıklanmıştı.

Bu bölümün iptali için açılan dava üzerine Danıştay söz konusu bölümün yürütmesini durdurmuştu. (Danıştay 4. Dairesinin 10.12.2014 Tarih ve E.2014/4835 Sayılı Kararı)

Bu gelişmeler 2015/61 Sayılı Duyurumuzla bildirilmişti.

Maliye Bakanlığı daha sonra, bu iptal kararını dikkate alarak konutlarda net alan hesabının kendi Tebliğine göre değil, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” uyarınca hesaplanacağı yönünde genel yazı yayınlamıştır.

Danıştay 4. Dairesi 11.05.2017 Tarih ve E.2014/4835, K.2017/2170 Sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-2.1.3. Net Alan”  başlıklı bölümünü iptal etmiştir. (Karar örneği ilişiktedir.)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.