Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-062

05 Temmuz 2017

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7033 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanun, 30111 sayılı ve 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve (Kanun’un 18’inci maddesiyle Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ek 38 inci madde ile 36’ncı maddesi haricinde) söz konusu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.[1]

7033 Sayılı Kanun ile çok sayıda Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’da değişiklik yapılmış olup, ilgili değişikliklere Sirkülerimizin ekinde karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Bununla birlikte, anılan Kanun ile getirilen ve 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren düzenlemelerden, vergi mevzuatı ile ilgili olanlar ve özellikle imalatçı mükellefleri yakından ilgilendiren hususlara aşağıda yer verilmiştir.

  • Damga Vergisi
  • Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnamelere yönelik olarak damga vergisi istisnası getirilmiştir (7033 S.K. Md. 7).
 

[1]    Bildiğiniz üzere 2017/80 Sayılı duyurumuz ile Sanayinin Geliştirilmesi

ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, TBMM Genel

Kurulunda 18.06.2017 tarihinde kabul edildiğini ve onay için

Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini belirtmiş ve bu kapsamda

yapılan düzenlemelere değinmiştik.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.