Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-060

03 Temmuz 2017

VERGİ DAİRELERİNE 250.000 TL’Yİ AŞAN BORCU

BULUNAN MÜKELLEFLER KAMUOYUNA İLAN EDİLECEKTİR

(481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı’nca açıklanabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, 481 sıra no.lu VUK Genel Tebliği (R.G. 01.07.2017 – 30111) ile 2017 yılında açıklamanın nasıl yapılacağını belirlemiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de, ilan edilecek borç miktarı önceki yıl olduğu gibi 250.000 TL olarak belirlenmiştir. 481 no.lu VUK Tebliği ile yapılan düzenlemeler özetle şöyledir:

  • 2017 yılında yapılacak ilanın kapsamına, 31.12.2016 tarihi itibariyle her bir vergi dairesine 250.000 TL ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 30.06.2017 itibariyle bu borçlarını ödememiş olan borçlular girmektedir. Ayrıca 01.06.2016 ilâ 31.05.2017 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar da kapsama dahil edilecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.