Sirkülerler:

Vergi 2017-058

12 Haziran 2017

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN İHRACATLARDA HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

2017 / 43 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere, ihracatçılara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin esasların belirlendiği 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” (ilerleyen kısımlarda “Karar” olarak anılacaktır) 23.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yine bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeleri özetleyecek olursak:

  • Yeşil pasaportlar ihracat yapan firma yetkililerine verilecektir. Firma yetkililerinden kasıt, işletmelerin sahipleri, şirketlerin ortakları veya çalışanlarıdır.

  • Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatı yapan firmalar da kapsama girmektedir. Ekonomi Bakanlığınca, hizmet ihracatçısına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Genelge yayımlanmıştır. 2017 / 46 sayılı Sirkülerimizde, konu hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır.

  • Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da yeşil pasaport verilebilir.

  • Firmanın son üç takvim yılı itibariyle her takvim yılında ihracat yapmış olması şarttır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.