Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-057

09 Haziran 2017

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

09 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 298 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 480 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin tahsilat ve ödemelerini tevsik etmeleri zorunluluğu ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir:

268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler:

Bilindiği üzere 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

09 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile konutlara ilişkin tevsik zorunluluğunun kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiştir:

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” 

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.