Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-056

08 Haziran 2017

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU İLE 6183 SAYILI TAHSİLAT KANUNUNUN TECİLLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği gibi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun (Kanun) 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve çoğu hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (2017/74 Sayılı Duyurumuz)

Kanunla esas itibariyle bazı alacakların yeniden yapılandırılması imkânı getirilmiş olup, bu konuya ilişkin detaylı açıklamalarımız 2017/55 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Kanunla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un tecille ilgili 48 inci maddesinde de önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış olup, bunlar hakkında özet bilgi verilmesi amacıyla bu Sirkülerimiz çıkarılmıştır.

  1. Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Hallerde Faiz Alınmadan Ya Da Daha Düşük Oranda Faiz Alınarak Tecil Yapılmasına Yönelik Yetki Tüm Mücbir Sebep Hallerini Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir:

Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6 ncı maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilerek, Vergi Usul Kanunu'na göre sadece doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde uygulanabilen, faiz almadan ya da uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasını sağlayan yetki, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.