Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-054

26 Mayıs 2017

ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN SON YILINDA YAPILACAK İNCELEMEYE SEVK VE TAKDİR İŞLEMLERİNE SINIRLAMA GETİREN VE İNCELEME ELEMANLARINA BİLGİ-BELGE SUNMA KONUSUNDA YETKİ BELGESİNİN YETERLİ OLACAĞINI BELİRTEN İÇ GENELGE

Aşağıda metnini sunduğumuz 27/04/2017 tarih ve 2017/1 VERGİ İNCELEME ve DENETİM İÇ GENELGESİ ile Maliye Bakanlığının teşkilatına verdiği talimatlar şöyle özetlenebilir:

İNCELEME GÖREVLENDİRMESİ VE TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR:

  • Tarh zamanaşımının son yılında vergi incelemesi başlatılabilmesi için bu incelemeye ilişkin görevlendirmenin en geç Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

    Örnek vermek gerekir ise, içinde bulunduğumuz 2017 yılının sonunda 2012 yılı zamanaşımına uğrayacaktır. Bu yıl içinde, 2012 yılı ile ilgili bir vergi incelemesinin başlatılabilmesi için bu incelemeye ait görevlendirme işleminin 30 Haziran 2017 akşamına kadar yapılmış olması istenmektedir. (NOT: İade talepleri hakkındaki incelemeler ile adli makamlardan gelen inceleme talepleri 30 Haziran’dan sonra da görevlendirmeye konu edilebilir.)

  • Zamanaşımına uğrayacak olan yıl için 30 Hazirandan sonra inceleme görevlendirilmesi yapılamayacağı gibi, takdire sevk işlemi de yapılamayacaktır. (NOT: İnceleme gereği ihbar ikramiyesi talepli ihbarlardan kaynaklanıyorsa, ilgili komisyon tarafından uygun görülen ihbarlar hakkında 30 Hazirandan sonra incelemeye veya takdire sevk işlemi yapılabilecektir.)

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.