Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-053

23 Mayıs 2017

“VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ”NİN ÇEKİNCE VE BEYANLARLA BİRLİKTE ONAYLANMASI 7018 SAYILI KANUNLA UYGUN BULUNMUŞTUR

Bilindiği gibi kişi, sermaye, mal ve hizmetlerin uluslararası dolaşımının gelişimi, her ne kadar sayısız fayda getirmiş olsa da vergi kayıp ve kaçağının artması gibi sonuçları da beraberinde getirmektedir. Gerek bunun gibi olumsuz sonuçların önüne geçilebilmesi, gerekse mükellef haklarını da gözetmek suretiyle her çeşit idari yardımlaşma yönteminin geliştirilmesi amacıyla devletlerarası eşgüdüm çabalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunun sonucu olarak, çok taraflı bir sözleşme olan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi’nin öncülüğünde hazırlanıp birçok ülke tarafından “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”nin akdedilmesi yoluna gidilmektedir. Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek için Sözleşmeye taraf ülkeler arasında öngörülen kapsamlı işbirliği yöntemleri arasında bilgi değişimi, eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligat konuları yer almaktadır. Bunun da ötesinde, idari yardımlaşma taraf ülkelerin mukim ve vatandaşları ile sınırlı tutulmamış, üçüncü ülke mukim ve vatandaşları da Sözleşmenin kapsamına alınmıştır.

Ülkemiz, “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ne taraf olurken koyduğu çekincelerle Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergileri gelir, kurumlar ve katma değer vergileri ile sınırlı tutmuştur. Ayrıca, söz konusu Sözleşme Türkiye açısından yürürlüğe girdiği tarihten önce doğan vergi alacaklarına uygulanmayacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.