Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-049

04 Mayıs 2017

EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİ İLE ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Hazine tarafından yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler (eurobondlar) vergi uygulamaları bakımından Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu gibi değerlendirilmektedir.

Bu Sirkülerimizde, eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri ile alım-satım kazançlarının, tam mükellef gerçek kişiler nezdinde nasıl vergilendirileceği, 258 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar da dikkate alınmak suretiyle bilgilerinize sunulmuştur.

  1. EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ:

    Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 75 nci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde, her nevi tahvil ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerin “menkul sermaye iradı” olduğu belirtilmiştir. Eurobond faiz gelirleri de bu madde gereğince menkul sermaye iradı niteliğindedir.

    GVK’nun 85 ve 86 ncı maddeleri uyarınca, tam mükellef gerçek kişilerce elde edilen bu nitelikteki menkul sermaye iratları, prensip olarak, beyan sınırının aşılması halinde yıllık beyan esasında gelir vergisine tabidir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.