Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-047

03 Mayıs 2017

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 03.05.2017 tarih ve 30055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Karar ile;

  1. Lisanslı depoculuk yatırımları ile nükleer enerji santrali yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alınarak bu yatırımların hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölgeye sağlanan teşvik unsurlarından yararlanması sağlanmıştır. (6. Bölgede yapılması halinde 6. Bölgeye sağlanan teşviklerden yararlanacaktır.)
  2. 2017/27 no.lu Sirkülerimize konu olan 13.02.2017 tarih ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinde yer alan düzenlemenin yürürlük tarihi “22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi” olarak değiştirilmiştir. Hatırlanacağı üzere 2017/9917 sayılı Kararnamenin bu maddesi ile, 2012/3305 sayılı Kararnamenin 18. Maddesine eklenen 4. Bent ile “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların, tabi olunan uygulama

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.