Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-045

12 Nisan 2017

6770 SAYILI KANUNLA ÖDEMESİ ERTELENEN SGK PRİMLERİNİN 2017 YILI OCAK AYINDA ÖDENMEMİŞ OLMALARI HALİNDE

2016 YILI İÇİN GİDER OLARAK DİKKATE ALINAMAYACAĞINI BELİRTEN ÖZELGE

2017718 sayılı Sirkülerimizde, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesiyle ödeme vadesi ertelenen, dolayısıyla 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödenmeyen primlerin Aralık 2016 dönemine ilişkin SGK primlerinin, vergisel açıdan ne zaman gider kaydedilmesi gerektiğini tartışmış, Maliye Bakanlığının önceki yapılandırma kanunlarına ilişkin olarak verdiği özelgelerde, bunların ödendiği dönemde gider olarak dikkate alınacağı yönünde görüş verdiğini belirtmiş, ancak bu görüşe katılmadığını ifade etmiştik.

174 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sosyal sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınacaktır.

Ancak bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.