Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-044

04 Nisan 2017

TOPTANCI HALLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN TÜCCAR, ÜRETİCİ, ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ VE KOMİSYONCULARA YAPILAN GIDA MADDELERİ, KESME ÇİÇEK VE SÜS BİTKİLERİ SATIŞLARINA İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELER TEVSİK KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR

Bilindiği üzere 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1]’ne göre, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Anılan Tebliğ’in “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünde kapsama girmeyen tahsilat ve ödemeler belirlenmiştir.


[1] 24.12.2015 tarih ve sayılı 29572 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.