Sirkülerler:

Vergi 2017-041

16 Mart 2017

2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN 297 NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

687 sayılı KHK ile düzenlenen yeni istihdam teşvikine göre;

  • 2016 Aralık ayı işçi sayısına ilave olarak alınan,
  • İş Kur’a kayıtlı olup en az 3 aydır işsiz olan işçilerin işe alınması halinde bu işçilerle ilgili olarak 01.02.2017-31.12.2107 tarihleri arasında uygulanmak üzere;
  • Asgari ücrete tekabül eden AGİ düşüldükten sonra kalan gelir vergisi stopajı terkin edilecektir.

  • Asgari ücrete tekabül eden damga vergisi beyan edilmeyecektir.
  • Toplam oranı %37,5 olan SGK işçi ve işveren paylarının asgari ücrete tekabül eden kısmı tahakkuk ettirilmeyecektir.

    Buna göre, bekar bir işçi başına sağlanacak azami vergi ve prim teşviki tutarları şöyledir:

     

1 aylık GV stopajı avantajı

        93,32  

1 aylık DV stopajı avantajı

        13,49  

1 aylık prim ve işsizlik sigortası avantajı (30 gün çalışması olan bir işçi için)

       666,60  

Toplam

       773,41  

11 aylık teşvik tutarı            (773,41 x 11 ay =)                                             

8.507,51

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.