Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-040

15 Mart 2017

KAT KARŞILIĞI VE HASILAT PAYLAŞIMLI İNŞAAT İŞLERİ VE YAPI DENETİMİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ ORANI “0”A, GAYRİMENKUL DEVİRLERİNDE TAPU HARCI BİNDE 15’E İNDİRİLMİŞTİR

15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı HarçlarKanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” (Karar) ile:

  • Damga Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının 14, 15, 16 ve 17 numaralı bentlerinde yer alan:
  •   14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,
  •   15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,
  •   16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.