Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-039

15 Mart 2017

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN KREDİLERDE KKDF ORANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

15 Mart 2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı HarçlarKanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında 2017/9973  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” (Karar) ile yurt dışından Türk Lirası (TL) cinsinden kullanılan kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yeniden belirlenmiştir.

Anılan Karar uyarınca; Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları TL kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF kesintisi oranı:

  • Ortalama vadesi 1 yıla kadar olan krediler için %1’e,
  • Ortalama vadesi 1 yıl ve üzeri olanlarda %0’a

indirilmiştir.

Bilindiği gibi anılan değişiklik öncesinde Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları TL kredilerde KKDF kesintisi oranı, kredi vadesine bakılmaksızın, tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden %3 olarak uygulanmaktaydı. Yukarıda belirtilen Karar sonrasında da, yurt dışından temin edilen TL kredilerde KKDF kesintisi, tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden uygulanmaya devam edecektir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.