Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-036

10 Mart 2017

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 4 VE SERİ NO:6’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

2016/131 Sayılı Duyurumuzda açıklandığı üzere, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Seri No: 4 ve Seri No:6, 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak (1/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere) yürürlüğe girmiştir.

Bu defa 08.03.2017 tarihinde yayımlanan;

  • 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7),

    5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

İle söz konusu Tebliğlerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Esasen bu değişiklikler 2017/23 Sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin

Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği)”  ile getirilen düzenlemelere uyum amacıyla yapılmış bulunmaktadır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.