Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-031

28 Şubat 2017

ARTIRIMLI (% 100 YERİNE %120) TEMİNAT VERİLMEK SURETİYLE DAHA ÇABUK KDV İADESİ ALINMASI İMKANI

Bilindiği üzere 11 no.lu KDV Tebliğinin içeriği, 2017/24 sayılı Sirkülerimizde özetlenmişti.

11 no.lu Tebliğin 20. maddesiyle yürürlüğe konulan İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI,  bu Sirkülerimizde özetlenen konulardan biri olmakla beraber, önemine istinaden aşağıda yeniden ve geniş olarak ele alınmasına ihtiyaç duyulmuştur;

  1. NAKİT KDV İADELERİNDE YENİ GETİRİLEN ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASINA İLİŞKİN 11 NO.LU TEBLİĞİN  21 inci MADDESİNİN METNİ:

    MADDE 21 – Aynı Tebliğin (IV/A-5.) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

    "5.6. Artırımlı Teminat Uygulaması

    İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen NAKDEN iadelerinde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120'si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60'ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, İADE İŞLEMİ BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.