Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2017-029

24 Şubat 2017

SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK YENİ MALİ DÜZENLEMELER

6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.24.02.2017-29989) ile, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda ve Emlak Vergisi Kanunu’nda serbest bölgelere yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerden mali olanları aşağıda özetlenmiştir. Bu düzenlemelerin tamamı, Kanunun yayımı tarihi olan 24.02.2017 de yürürlüğe girmiştir.

3218 sayılı Kanunun 6. Maddesi, işleticiler ve kullanıcıların yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabileceğine amirdi. Yapılan değişiklikle, bu Kanun kapsamında kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticilerin yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabileceği, kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcıların ise, yatırım ve işletme safhalarında bu Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlandırılabileceği hükme bağlanmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.